Auteur

Mark Ramaekers

Meer zelfstandig ondernemers door werk psychisch vermoeid

Zelfstandig ondernemers ervaren in het algemeen minder psychische vermoeidheid door het werk (burn-out-klachten) dan werknemers. Maar terwijl de mentale vermoeidheid van werknemers volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden de laatste paar jaar is afgenomen, komen dergelijke klachten bij zelfstandig ondernemers juist vaker voor.

Veel creatieve ondernemers bezorgd over toekomst bedrijf

Begin 2019 – ruim één jaar voor de coronacrisis – gaf 63 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers met een eigen bedrijf of praktijk) die werkzaam waren in creatieve en taalkundige beroepen aan zich zorgen te maken over de toekomst van hun bedrijf, ruim meer dan het gemiddelde van 46 procent.

Werknemers na crisis minder zelfstandig op werk

In 2016 ervoeren werknemers in Nederland minder zelfstandigheid op het werk dan in 2008. De afname deed zich vooral voor gedurende de economische crisis, maar heeft zich de afgelopen paar jaar niet verder doorgezet.

55-plussers steeds vaker aan het werk

De vrouwen die geboren zijn in de jaren vijftig bleven vaker dan eerdere generaties doorwerken na het krijgen van kinderen.

Statistiek


Statistiek