Auteur

Mark Ramaekers

Werknemers na crisis minder zelfstandig op werk

In 2016 ervoeren werknemers in Nederland minder zelfstandigheid op het werk dan in 2008. De afname deed zich vooral voor gedurende de economische crisis, maar heeft zich de afgelopen paar jaar niet verder doorgezet.

55-plussers steeds vaker aan het werk

De vrouwen die geboren zijn in de jaren vijftig bleven vaker dan eerdere generaties doorwerken na het krijgen van kinderen.

Statistiek


Statistiek