Ga direct naar de content

55-plussers steeds vaker aan het werk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 13 2016

Het aandeel werkzame 55- tot 65-jarigen in Nederland is in het afgelopen decennium fors toegenomen. In 2005 werkte 44 procent van de 55- tot 65-jarigen, maar in 2015 was dat 62 procent van de bijna 2,2 miljoen mensen in deze leeftijdsgroep. Voor oudere mannen is het gebruikelijker dan voor oudere vrouwen om te werken: 71 procent van de mannen en 52 procent van de vrouwen van 55 tot 65 jaar had werk in 2015. Tien jaar eerder was dat nog 54 en 33 procent.

Vergeleken met mannen is de toename bij vrouwen onder 55- tot 60-jarigen sterk. De vrouwen die geboren zijn in de jaren vijftig bleven vaker dan eerdere generaties doorwerken na het krijgen van kinderen, wat zich nu ook vertaalt in een hogere arbeidsdeelname. Bij zowel mannen als vrouwen in de leeftijdsgroep 60- tot 65-jarigen is de toename vooral het gevolg van langer doorwerken.

Hoogopgeleiden hebben vaker werk dan laagopgeleiden. In 2015 werkte 81 procent van de hoogopgeleide oudere mannen en 62 procent van de laagopgeleide. Bij de vrouwen ging het om respectievelijk 70 en 38 procent. Bij de vrouwen nam het aandeel werkenden bij laag- en middelbaaropgeleide vrouwen met ruim de helft toe. Dat is bijna twee keer zo sterk als bij hoogopgeleide vrouwen, terwijl bij mannen de toename van het aandeel werkenden in de afgelopen tien jaar bij alle onderwijsniveaus ongeveer gelijk was.

Ten slotte werken mannen beduidend vaker in voltijd dan vrouwen. Hoewel in de afgelopen tien jaar het percentage werkenden onder vrouwen is toegenomen, zijn zij niet vaker in voltijd gaan werken. Wel is het aandeel vrouwen dat 20 tot 35 uur per week werkt toegenomen van 40 naar 50 procent.

Auteur

Categorieën