Auteur

Mark Levels

Herscholing waarschijnlijk voor velen te hoog gegrepen

Als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en robottechnologie zal de arbeidsmarkt de komende jaren veranderen. Dit maakt het waarschijnlijk noodzakelijk dat een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking zich bij of omschoolt. Maar dat lijkt lang niet voor iedereen haalbaar.

NEET is een slechte indicator van kwetsbaarheid

NEET’s zijn jongeren die geen werk hebben en geen opleiding of andere training volgen. Naast kwetsbare jongeren ­vallen binnen deze definitie bijvoorbeeld ook backpackers die een tussenjaar nemen.

Statistiek: Automatisering en polarisering op de arbeidsmarkt

Vooral mensen met een relatief hoog inkomen hebben een kleine kans hun huidige baan te verliezen als gevolg van automatisering. De toename in het arbeidsmarktaandeel van lager betaalde beroepen kan afzwakken of zelfs stuiten, omdat deze beroepen voor een belangrijk deel geautomatiseerd worden.