Auteur

Marike Knoef

Briefschrijvers moeten duidelijk en volledig zijn: jongeren slechter af bij aanpassing rekenrente

In een open brief aan de Tweede Kamer op de website van ESB pleit een groep economen voor een andere omgang met de rekenrente om pensioenkortingen vermijden. Zij verzwijgen daarbij dat een dergelijke aanpassing geld verschuift van de jongeren naar ouderen.

Pensioen: de beperkte aandacht voor sparen voor later

Door de vergrijzing zijn pensioenen steeds meer afhankelijk geworden van beleggingsresultaten. ­Beloften over toekomstige uitkeringen staan onder druk, en de risico’s en verantwoordelijkheden ­liggen steeds meer bij de pensioendeelnemers. Maar kunnen mensen de groeiende eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid voor hun pensioen wel aan?

Zelfstandigen zonder pensioen?

Vaak wordt de zorg uitgesproken dat zelfstandigen zonder personeel te weinig opbouwen voor hun pensioen.

Bevordering arbeidsparticipatie moeders


Pensioeninkomens in de toekomst


Informele zorg en interacties tussen broers en zussen


Beperkte consumptie vrijgevallen spaarloon


Gezondheid en uittreedroutes van oudere werknemers


De inkomensverdeling van toekomstige ouderen in Nederland