Auteur

Lu Zhang

Duurzame woningvoorraad vergt miljardeninvestering en is niet zonder risico’s

Nederland moet snel verduurzamen. Dat geldt ook voor de gebouwde omgeving, die verantwoordelijk is voor dertien procent van de uitstoot van de Nederlandse broeikasgassen. Wat kost het om alle koopwoningen aardgasvrij te maken, en kunnen de eigenaren dat financieren?

Households with a high mortgage debt cut back during a recession

During the great recession, the real consumption of Dutch households fell by no less than seven percent. To what extent is this due to mortgage debts and the fall in house prices?

Huishoudens met hoge hypotheek bezuinigen tijdens een recessie

Tijdens de grote recessie is de reële consumptie van ­Nederlandse huishoudens met maar liefst zeven procent afgenomen. In hoeverre is dit toe te schrijven aan de hypotheekschulden en de ­ontwikkeling van de huizenprijzen?

Diversiteit in de financiële sector is van groot belang

De recente financiële crisis, maar ook de beleidsinitiatieven die daarop volgden, hebben de diversiteit in het Europese en Nederlandse financiële systeem nauwelijks verbeterd. Het beleid moet daarom meer oog hebben voor diversiteit.

Bedrijven verkopen hun facturen steeds vaker door

Bedrijven kunnen op verschillende manieren aan geld komen om hun activiteiten te financieren. Alternatieve financieringsbronnen spelen nog altijd een beperkte rol op deze financieringsmarkt, maar zijn wel in opkomst. In Nederland valt vooral het toenemend gebruik van factoring op.

De macro-economische gevolgen van hypotheekschuld

Uit de internationale ­literatuur blijkt dat hoge private schulden een macro-­economisch probleem vormen.