Auteur

Krista Bruns

Rutte IV intensiveert historisch veel

Het kabinet-Rutte IV heeft een ambitieuze investeringsagenda. Maar zijn deze investeringen ook uitzonderlijk in historisch perspectief? Een vergelijking met de regeerakkoorden van de afgelopen vijftig jaar.

Helft bedrijven betaalt vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een van de meest conjunctuurgevoelige belastingsoorten. Verliesverrekening over de jaren toegestaan. Dat gebeurt veelvuldig en relatief meer in het mkb. Het percentage bedrijven in het grootbedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, is daardoor per saldo hoger dan in het mkb.

Scoren in de sporteconomie

Sport is van luxeproduct verworden tot essentieel onderdeel van het Westerse leven, en zou daarmee ook centraler moeten komen te staan in de economische literatuur. Tot nu toe ligt de focus met name op populaire sporten zoals voetbal. Maar er valt nog veel meer te onderzoeken, zo stelt Krista Bruns.

De impact van nieuwe technologieën op de fiscaliteit

Naar verluidt zijn alleen de dood en belastingen zeker. Ook de fiscaliteit blijkt echter sterk aan verandering onderhevig. Een ­verkenning van de mogelijke toekomstige trends die een grote impact kunnen hebben op de fiscaliteit.