Auteur

Kène Henkens

Onzekere pensioenuitkomsten verhogen kans van opname ‘bedrag ineens’

Vanaf 2023 mogen pensioendeelnemers bij pensionering een­malig (maximaal) tien procent van hun opgebouwde pensioenvermogen opnemen. In hoeverre speelt het vertrouwen in de beloftes van pensioenuitvoerders een rol bij de interesse om gebruik te maken van deze eenmalige uitkering?

Brede steun voor zware-beroepenregeling

Het pensioenakkoord biedt mogelijkheden om voor mensen met zware beroepen afspraken te maken over lagere pensioenleeftijden. Een belangrijke uitdaging hierbij is om voor iedereen tot een ‘eerlijke’ pensioenleeftijd te komen. Maar wat vinden Nederlanders eigenlijk eerlijk?

Met hervorming van de AOW-leeftijd keert voor even de rust terug

Met het nieuwe pensioenakkoord komt de regering tegemoet aan de kritiek op het rappe tempo van het verhogen van de AOW-leeftijd. De prijs die hiervoor betaald wordt door de regering is te overzien. Echter, het stelsel is voor velen te complex geworden, met als gevolg dat mensen niet meer weten wanneer ze nu met pensioen gaan.

Vervroegd pensioen is kwestie van noodzaak of fortuin

Veel oudere werknemers willen graag eerder met pensioen, zeker nu de AOW-leeftijd fors stijgt. Maar wat bepaalt eigenlijk de gewenste, de verwachte en de feitelijke pensioenleeftijd?

Werkgever is positiever geworden over productiviteit oudere werknemer

Vaak stellen managers dat oudere werknemers minder productief zijn. Deze stereotypering is schadelijk omdat ze zelfbevestigend kan werken. Hoe hardnekkig zijn die beelden eigenlijk en waar liggen de comparatieve voordelen van oudere werknemers volgens deze werkgevers?

Weinig behoefte aan collectieve pensioenregeling voor zzp'ers


De redelijkheid en waarschijnlijkheid van demotie


Concurrentie om vertrouwen in de pensioenmarkt


De stille krachten achter emigratie


De onvermoede baten van bevolkingskrimp


De productiviteit van de oudere werknemer


Internationale arbeidsmarkt blijft onbenut


De onzichtbare drempels van de internationale arbeidsmarkt


Vertrouwen in pensioenfondsen: wie kennis vermeerdert…


Wie vertrouwt de werknemer zijn pensioengeld toe?


Ouderen en de dragelijkheid van ongelijkheid


Wat doen werkgevers bij krapte?


Hoe prikkelbaar is de oudere werknemer?


De communicerende vaten van de VUT


Arbeidsongeschiktheid en vut: communicerende vaten?


Economen over demografie