Auteur

Kees Goudswaard

Effecten van de hervorming van het pensioenstelsel

Na vele jaren van voorbereiding is het parlement aan zet over de grote pensioenhervorming. Er bestaan echter zorgen over deze ingrijpende operatie. Wat gaan mensen ervan merken?

Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen in lastendruk

Hoe ontwikkelt de lastendruk zich en hoe is die verdeeld? In deze bijdrage brengen we de ontwikkeling en verdeling van de lastendruk vanaf 2001 in kaart. Dit levert belangrijke informatie voor beleidsmakers en aangrijpingspunten voor hervorming op.

Zelfstandigen zonder pensioen?

Vaak wordt de zorg uitgesproken dat zelfstandigen zonder personeel te weinig opbouwen voor hun pensioen.

Canon deel 14: Sociale zekerheid


Een kwart eeuw inkomensongelijkheid in Nederland


Pensioeninkomens in de toekomst


Ooggetuigen: Mogelijkheden voor een houdbaar pensioenstelsel


Sociaal sparen als hervormingsoptie


Het profijt van levensloop


Levensloopbeleid: hype of noodzaak?


Wao'ers op achterstand


Keuzevrijheid en werk


De eigen woning anders belast


Nieuwe begrotingsfondsen: zinnig of onzinnig?


Het profijt van de demografische ontwikkeling


De relatie tussen schuldpolitiek en monetaire politick