Auteur

Karen van der Wiel

Opkoop obligaties niet ten koste van Nederlandse houders

De opkoopprogramma’s van de Europese Centrale Bank lijken niet ten koste te gaan van het aantal obligaties in handen van Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en beleggers. Er lijkt dus geen sprake te zijn van crowding out.

Veel buitenlandse vraag naar Nederlandse staatsobligaties

Driekwart van de Nederlandse staatsobligaties is in handen van buitenlandse investeerders. Vaak komt de grootste groep investeerders uit het Verenigd Koninkrijk, waar veel financiële instellingen gevestigd zijn. Dit was zelfs het geval bij de twee veilingen die dit jaar – na de Brexit – hebben plaatsgevonden.

Bedrijven verkopen hun facturen steeds vaker door

Bedrijven kunnen op verschillende manieren aan geld komen om hun activiteiten te financieren. Alternatieve financieringsbronnen spelen nog altijd een beperkte rol op deze financieringsmarkt, maar zijn wel in opkomst. In Nederland valt vooral het toenemend gebruik van factoring op.

Moeders werken niet méér als kind naar school gaat

Vanaf hun vierde gaan vrijwel alle kinderen in Nederland twintig uur per week naar school. Doordat moeders op dat moment tijd over hebben verwachten we dat het gemiddelde arbeidsaanbod van moeders stijgt als hun jongste kind vier wordt.

Geschiedenis en toekomst van voorschoolse educatie in Nederland

Rijksbeleid om peuters met een achterstand voorschoolse educatie aan te bieden lijkt te helpen tegen leerachterstanden. Voorstellen om de voorschool breder aan te bieden kan wel ten koste gaan van de kostenefficiëntie.

Statistiek


Entreetoets schrikt pabo-studenten af


Publieke belangen en marktinterventie


Beperkt vertrouwen in het depositogarantiestelsel


Kwaliteitsinformatie middelbare scholen maakt verschil


Electoraat klaar voor 67 jaar


Lonen hoger door ontslagbescherming


ICT en productiviteit: waar blijven de vruchten?


Meer concurrentie prikkelt niet alleen innovatie detailhandel


Onzekerheid en nuance


De ict-sector tot 2002


Arbeidsproductiviteit: niveaus of groei?


Meer ict en meer groei


Loonverschillen tussen bedrijfstakken