Auteur

Jurre de Haan

Discontinuïteitsrisico’s door keuzevrijheid

Het voorstel om werknemers hun eigen pensioenfonds te laten kiezen, kan leiden tot strategisch keuzegedrag en daarmee tot ­substantiële discontinuïteitsrisico’s voor pensioenfondsen.

Keuzevrijheid en maatwerk in pensioenen


Generatie-effecten pensioenbeleid in beeld


Vraag van het jaar


Pensioentoezicht met Holistic Balance Sheet


Meer transparantie over minder pensioen


De impact van Solvency II-regels op pensioenfondsen


De prijs van pensioenrisico


Ouderschapsverlof in de levensloop