Auteur

Joost Witteman

Belastingontwijking blaast vooral nationale rekeningen bestemmingslanden op

Om belasting te ontwijken stallen multinationals hun winsten in landen met lage belastingen. Welke effecten hebben deze kapitaalstromen op de nationale rekeningen van landen? Een ­analyse aan de hand van aan de hand van statistieken van de Wereldbank en De Nederlandsche Bank.

Marktconforme rendementen voor Invest-NL zijn een utopie

Invest-NL heeft een onmogelijke opdracht gekregen doordat de instelling zowel marktconform als additioneel moet investeren. Gelet op maatschappelijke opgaven als de energietransitie is dit mogelijk de spreekwoordelijke goedkope duurkoop.

Sterke relatie groei topbeloningen en bedrijfswaarde

Critici stellen dat de beloning van topbestuurders om verschillende redenen te hoog is, terwijl anderen erop wijzen dat het in het belang van de aandeelhouders is om hun bestuurders middels het beloningsbeleid te prikkelen. Ook in Nederland is er een sterke samenhang tussen de bedrijfswaarde en de beloning van bestuurders te zien.

Economische implicaties van groeiend datagebruik door banken

Het belang van data groeit, ook in het bankwezen. Banken laten zelf ook geen kans voorbijgaan om op het belang van data voor hun bedrijf te wijzen. Maar waarom eigenlijk en wat zijn de gevolgen ervan?

De beperkte bruikbaarheid van de arbeidsinkomensquote in de beleidsdiscussie

Al geruime tijd klinkt de roep om een loongolf omdat het aandeel in het inkomen dat naar arbeid gaat afneemt. Maar is de ontwikkeling van deze arbeidsinkomens­quote wel een zinnig baken voor beleid?

Data zijn geen productiefactor, maar wel productiviteitsverhogend

Sinds de jaren tachtig groeit de mondiale hoeveelheid data sterk. Ook data-intensieve bedrijven als Google en Amazon zijn steeds belangrijker geworden in het economisch verkeer. Hoe moeten we opkomst van data kwalificeren?

De naleving van de Corporate governance code

De Nederlandse Corporate governance code tracht het onder­nemingsbestuur te verbeteren door transparantie te stimuleren en door gedrag van bestuurders te beïnvloeden. Hoewel de naleving over het algemeen hoog is, blijft de informatieverschaffing op een aantal essentiële onderdelen achter bij wat de Code beoogt.

Verhuizing van banken gaat Britten pijn doen

Enkele banken verplaatsen hun activiteiten van de Londense City naar andere EU-landen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de Britse handelsbalans. Ceteris paribus leidt zo’n verhuizing tot lagere Britse netto-export en daarmee tot lagere Britse welvaart.

Handelsverdragen dragen bij aan economische groei

(Dit artikel verschijnt op 13 april in het themanummer.) Als we ervan uitgaan dat het verleden een leidraad mag zijn voor de toekomst, is er geen reden om aan te nemen dat alleen de multinationals of de meest kapitaalintensieve sectoren van handelsverdragen profiteren.