Auteur

Joop Buunk

Zonder subsidies geen duurzame economie

Recent bekritiseerden zeven economen in NRC de grote rol in het coalitieakkoord van subsidies voor het verduurzamen van de Nederlandse economie. Heffingen zouden een betere optie zijn. Er zijn echter zwaar wegende argumenten waarom de inzet van subsidies niet helemaal gemist kan worden.

Maak financiële prikkels voor duurzaamheid rechtvaardiger

Financiële prikkels worden steeds meer ingezet om de economie duurzamer te maken. Meer oog voor een rechtvaardige invulling is gewenst. Uitgangspunt moet zijn dat de beperkte milieuruimte eerlijk verdeeld wordt over de inwoners.

Corona zet agglomeratievoordelen pas op langere termijn echt onder druk

De Rabobank stelt dat de regio Amsterdam en Zuidoost-Brabant harder getroffen zullen worden door de coronacrisis vanwege het wegvallen van agglomeratievoordelen. Daar is echter flink wat op af te dingen.