Auteur

Johan Verbruggen

Reactie: AIQ even (on)zinnig als baken voor beleid als andere macro-economische variabelen

De constateringen die Bas ter Weel en coauteurs doen in hun studie over de arbeidsinkomensquote zijn juist. Deze constateringen laten in het licht van de recente literatuur echter ook een andere conclusie toe.

Nederlandse economie middenmoter in het eurotijdperk

Vergeleken met zeven andere westerse landen is Nederland een middenmoter in termen van economische groei sinds 2002. Nederland heeft relatief goed gepresteerd qua uitvoer, maar relatief slecht qua consumptie. Waarom is in Nederland de consumptie achtergebleven?

De sterke gevoeligheid van woningprijzen voor kredietvoorwaarden


De Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt vergeleken


Particuliere consumptie is een te beperkt consumptiebegrip


Arbeid hamsteren tijdens de crisis


Invloed Zijlstra-effect op uitverdieneffecten


Top van hoogconjunctuur achter de rug


Groei blijft, maar vlakt af


Robuuste economische groei


Economische groei in hogere versnelling


Economie leeft op


Herstel komt langzaam op gang


Huizenmarkt niet overspannen


Groei valt terug


De cpb-conjunctuurindicator


Nederland hekkensluiter


Groeiherstel dient zich aan


Motor economie sputtert


Een tandje lager


Technologiestimulering bij bedrijven rendeert


Rotterdam en zijn luchthaven: economie versus milieu


FK5EC, het nieuwe beleidsmodel van het CPB


De invloed van de zwarte sector op de economie


Algemeen-economische politiek en midden- en kleinbedrijf


De economische gevolgen van premiering van investeringen; Theorie en empirie


Inkomen, consumptieve vraag en het gevaar van de neerwaartse spiraal