Auteur

Johan Graafland

Kabinet – beken kleur voor een stabiele en veerkrachtige Europese economie

Er ontbreekt in Nederland een heldere politieke visie over ­Europa, en dit verzwakt onze onderhandelingspositie. Bij een voorkeur voor verdere integratie van de Europese Unie (EU) passen andere beleidspakketten dan bij een voorkeur voor meer marktwerking.

Het CO2-effect van maatschappelijk verantwoord ondernemen op macroniveau


De retoriek en realiteit van maatschappelijk verantwoord ondernemen


De weg van economische vrijheid naar geluk


Boeken (2)


CDA - Maakt concurrentie ons gelukkig?, ESB 4422, jaargang 88.


ChristenUnie - Maakt concurrentie ons gelukkig?, ESB 4422, jaargang 88.


Maakt concurrentie ons gelukkig?


Maatschappelijk meten met gewicht


Vier strategieën voor maatschappelijk ondernemen


Waar ligt de motivatie?


Subsidiëring van kinderopvang werkt


Arbeidsmarkteffecten van belastingverlaging


Het plan-Cnossen en de arbeidsmarkt


De positieve effecten van een gedeeltelijk basisinkomen


MIMIC en Robin Hood


De voetsporen van Tinbergen in het CPB


Individualisering in sociale zekerheid en belastingen


De invloed van de zwarte sector op de economie


Collectieve sector en informele economie