Auteur

Jim Allen

Hoogopgeleide migranten hard geraakt door coronacrisis

Hoogopgeleiden met een migratieachtergrond ervaren sinds corona extra problemen op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaker hun baan kwijtgeraakt of minder uren gaan werken dan hoogopgeleiden zonder migratieachtergrond en zien de toekomst somberder in.

Crisis heeft ingrijpend effect op leergedrag jongeren

Dat jongeren in tijden van crisis vaker werkloos zijn dan ouderen, is bekend. Maar nu blijkt dat de recente economische crisis ook hun deelname aan cursussen en vervolgopleidingen heeft beïnvloed.

Statistiek: Wo-doorstroom hbo’ers stokt selectief

Doorstuderen is stukken duurder geworden. Vooral hbo'ers zijn hiervan het slachtoffer.