Auteur

Jesper van Thor

Vrouwen en mannen met doctorstitel werken vrijwel even vaak

Anders dan op de lagere opleidingsniveaus werken vrouwelijke gepromoveerden vrijwel even vaak als hun mannelijke evenknie, maar nog wel minder vaak voltijd. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek met een representatieve steekproef van mensen die sinds 1990 aan een Nederlandse universiteit zijn gepromoveerd en jonger zijn dan zeventig jaar.

Meeste thuiswerk en overwerk op het hoogste beroepsniveau

De afgelopen jaren zijn meer mensen gaan thuiswerken. De tevredenheid van thuiswerkers hangt wel samen met de mate van overwerk.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek