Ga direct naar de content

Vrouwen en mannen met doctorstitel werken vrijwel even vaak

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 30 2020

■ Jesper van Thor (CBS)

Anders dan op de lagere opleidingsniveaus werken vrouwelijke gepromoveerden vrijwel even vaak als hun mannelijke evenknie, maar nog wel minder vaak voltijd. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek met een representatieve steekproef van mensen die sinds 1990 aan een Nederlandse universiteit zijn gepromoveerd en jonger zijn dan zeventig jaar.

Van deze groep gepromoveerden zijn zes op de tien personen man. Wel hebben vrouwen duidelijk een inhaalslag gemaakt: hoe jonger het cohort, hoe groter het aandeel vrouwen met een doctorstitel. Zo is van alle gepromoveerden van 55 tot 70 jaar een kwart vrouw. Onder gepromoveerden in het leeftijdscohort jonger dan 35 jaar is het aandeel vrouwen ruim twee keer zo groot: van hen is iets meer dan de helft (51 procent) vrouw.

Bijna alle gepromoveerde vrouwen hebben betaald werk. In december 2018 werkte 95 procent van hen. Dat is nagenoeg gelijk aan het percentage werkzame mannen (96 procent) met een doctorstitel. In elk leeftijdscohort is het percentage gepromoveerde vrouwen met betaald werk vrijwel gelijk aan mannen (figuur). Zo hebben ook in het cohort 55- tot 70-jarige gepromoveerden, vrouwen bijna even vaak betaald werk als mannen: 87 tegen 89 procent.

Het percentage in voltijd werkende vrouwen met een doctorstitel blijft daarentegen duidelijk achter bij mannen. Werkt van de gepromoveerde mannen 83 procent 35 uur of meer per week, onder gepromoveerde vrouwen is dat 55 procent. Van alle gepromoveerde vrouwen met een baan werken jonge vrouwen tot 35 jaar het meest in voltijd, namelijk 62 procent. Binnen die groep verschilt het percentage voltijders echter flink tussen vrouwen met of zonder kinderen. Zo werkt van de vrouwen die jonger zijn dan 35 jaar en geen kinderen hebben, 81 procent voltijd. Dat is ruim twee keer zoveel als onder jonge gepromoveerde vrouwen met kinderen (39 procent). Ook onder 35- tot 45-jarige vrouwen is dit verschil groot. Jonge gepromoveerde mannen blijven daarentegen doorgaans voltijd werken wanneer er kinderen komen, te weten 83 procent. Gepromoveerde vrouwen die in deeltijd werken, hebben doorgaans een grote deeltijdbaan.

Auteur

Categorieën