Ga direct naar de content

Bedrijfscursussen vooral gericht op beroepsspecifieke vaardigheden

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 3 2023

In 2020 volgden bij twee derde van de bedrijven in de particuliere sector medewerkers een cursus. De meeste cursussen gingen over technische, praktische of beroepsspecifieke vaardigheden. Grote bedrijven investeren daarnaast vaak in managementvaardigheden en in klantgericht werken. De ontwikkeling van administratieve vaardigheden komt onder kleine bedrijven vaker voor.

Vooral technische, praktische of beroepsspecifieke vaardigheden waren voor bedrijven belangrijke cursusonderwerpen (figuur), net als in de vorige enquête van vijf jaar geleden. Op gepaste afstand volgen klantgericht werken en managementvaardigheden. Beide behoorden volgens 21 procent van de bedrijven tot de belangrijkste cursusonderwerpen. Voor bedrijven die rapporteren dat het huidige niveau van kennis en vaardigheden lager is dan voor de functie vereist, zijn dit eveneens de drie belangrijkste vaardigheden die ze verder willen ontwikkelen bij hun personeel.

Terwijl technische, praktische of beroepsspecifieke vaardigheden ongeacht de grootte van het bedrijf het meest genoemde cursusonderwerp zijn, zien we bij de andere twee cursusonderwerpen uit de top drie – klantgericht werken en managementvaardigheden – een duidelijk verschil tussen bedrijven van verschillende grootte. Hoe groter bedrijven zijn, hoe meer deze vaardigheden centraal staan in cursussen die aan medewerkers worden aangeboden. Vooral de (verdere) ontwikkeling van managementvaardigheden komt als cursusonderwerp vaker voor bij middelgrote, en in het bijzonder bij grote bedrijven, dan bij kleine bedrijven.

Ook de meeste andere cursusonderwerpen zijn verhoudingswijs vaker aangemerkt als belangrijk naarmate de bedrijfsomvang groter is. Belangrijkste uitzondering hierop vormt de ontwikkeling van administratieve vaardigheden, die juist vaker belangrijk gevonden worden door kleine en middelgrote bedrijven.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie