Auteur

Jesper Hanson

Het IMF stabiliseert de mondiale economie met een recordaantal programma’s

COVID-19 leidt tot een abrupte terugval in mondiale economische activiteit. De crisis raakt vrijwel alle landen, maar zonder de nood­financiering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou er een acute betalingsbalanscrisis zijn in opkomende markten en lage-inkomenslanden.

Lage rentelasten ondanks toename overheidsschuld

Lage rentelasten ondanks toename overheidsschuld

De argumenten voor een Europese stabilisatiefunctie zijn helemaal niet zo sterk

Wie het debat over de toekomst van de eurozone volgt, zal vaak lezen dat voor een goede werking van de muntunie een eurozone-begroting met stabiliserende werking nodig is. Maar hoe sterk is de economische onderbouwing voor dit pleidooi?

Steeds meer landen in preventieve arm van het SGP

Sinds 2010 zijn er in veel lidstaten serieuze inspanningen geleverd om het structurele begrotingstekort terug te dringen, maar sommige landen zijn nog ver van de middellangetermijndoelstelling verwijderd.

Europese economieën lopen behoorlijk synchroon

De ontwikkeling van outputgaps van de twaalf oorspronkelijke landen in het eurogebied is tussen 1999 en 2017 behoorlijk symmetrisch. Voor Griekenland en Spanje valt op dat de dispersie van de outputgaps groter was dan voor andere landen.

Statistiek: De afbouw van probleemleningen in het eurogebied

Als gevolg van de wereldwijde financiële crisis en de daaropvolgende economische neergang is vanaf 2007 het aantal niet-presterende leningen toegenomen in veel ontwikkelde economieën. In het eurogebied was de toename geprononceerder dan in de VS.

Statistiek


Verklaringen voor tijdelijke stagnatie


Structurele hervormingen remedie tegen Japan-scenario


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek