Auteur

Jeroen Hinloopen

Markten: consumenten gedragen zich net als mensen

Het inzicht dat de mens zich niet als homo economicus gedraagt, is in de economische wetenschap de afgelopen decennia een belangrijke rol gaan spelen. Dat geldt ook voor het vakgebied ­Industriële organisatie dat de werking van markten bestudeert die niet volkomen concurrerend zijn.

Het schoolvak Economie doet ertoe

De entreetoest Economie toetst economische basiskennis. Deelnemers die examen hebben afgelegd in het schoolvak Economie op het vwo scoren significant beter op veertien van de twintig vragen, en scoren op geen enkele vraag significant slechter.

Klaslokaalexperimenten in het voortgezet onderwijs: verspilde moeite?

Klaslokaalexperimenten zijn populair en het is bovendien verplicht voor economiedocenten in de bovenbouw van havo en vwo om ze uit te voeren. Er is echter weinig bekend over het effect van zulke experimenten.

Bnp, weg ermee?


Fiscale vervlakking is goed voor de rijken


John Maynard Keynes en de fiscalisering van de aow


Economen tegen globalisering


De stille revolutie


Groninger eigenzinnigheid


Leve de miljonairs in Nederland


Kenneth Boulding, buitenstaander onder economen


Halveer de vervuiling!


De ? van euro


De ethische benadering van Sen


Rationalistisch fundamentalisme


Het raadsel Rutten


Veranderingen gestuurd door verkeerde prijzen


De draaikolken en de grote stroom


De wetten van de politiek


Lezen en niet begrijpen


Hysterese!


Een beleid voor de jaren negentig


De ideologic achter de Miljoenennota 1986


De politieke economie van het slechte


Hoe Big Brother bedolven raakte onder de rechten van de burgers


Het intellectueel tekort


Tussen elitisme en egalitarisme


Is de sociale zekerheid een valkuil?


De politieke economie van het Schone, het Ware en het Goede


De inflatiemakers: kostenstijgingen sinds 1970