Auteur

Jelle Zwetsloot

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt tijdens de coronapandemie

De coronapandemie en het besluit tot een lockdown kwam onverwachts als een schok. Jongeren die in 2019 hun arbeidsmarktintrede beleefden, werden binnen een half jaar geconfronteerd met grote onzekerheid. Vooral in de leeftijdsgroep tot dertig jaar werken er veel jongeren op basis van een tijdelijk contract. Daarnaast zijn jongeren oververtegenwoordigd in sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca, die hard getroffen werden door de pandemie en de genomen maatregelen. Deze bijdrage brengt de arbeidsmarktpositie in beeld van alle jongeren die in 2019 en 2020 de arbeidsmarkt betraden.

Baankansen herstellen, maar jongeren studeren door

De impact van de coronapandemie op de gemiddelde baankansen van startende jongeren lijkt slechts van tijdelijke aard te zijn. Toch heeft tien procent van de jongeren de arbeidsmarktintrede uitgesteld.

Vooral 21- en 22-jarigen duurder bij verhoging wettelijk minimumloon

Sinds de verhoging van het minimumloon voor 21- en 22-jarigen (2017 en 2019) verdienen zij vaker op of rondom het voor hen geldende minimumloon. Dat betekent dat wanneer politieke partijen het wettelijk minimumloon willen verhogen, werkgevers vooral voor 21- en 22-jarigen meer zullen moeten gaan betalen.

Mbo’ers hebben betere arbeidsmarktpositie na leerbaan

In het mbo kunnen studenten kiezen tussen twee leerwegen: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). Een jaar na een leerbaan in het mbo (bbl) hebben afgestudeerden veel vaker werk dan na de schoolse variant (bol).

Technologie verslechtert arbeidsmarktkansen van mbo’ers

De vraag naar arbeid verandert als gevolg van technologische ­ontwikkelingen. Met name beroepen met veel routinematige taken staan onder druk. Welke effecten heeft dit voor de arbeidsmarktkansen van mbo’ers, en wat zijn de aandachtspunten voor beleidsmakers?

Ongelijk gebruik van online-leermiddelen tijdens de lockdown

Tijdens de lockdown dit voorjaar hebben ouders en basisscholen gezocht naar ondersteuning bij het thuisonderwijs, en online-onderwijsmiddelen laten een sterke toename zien. In hoeverre hebben alle kinderen in gelijke mate toegang kregen tot en gebruik kunnen maken van deze middelen?

Mbo-afgestudeerden met een migratieachtergrond vinden moeilijker werk

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt verloopt minder succesvol voor mbo’ers met een migratieachtergrond. Welke ­factoren kunnen hun achterstandspositie verklaren?

De waarde van een economie­studie op de arbeidsmarkt

Wat verdienen afgestudeerde economen? En maakt het daarbij uit welke master ze gedaan hebben aan welke universiteit? SEO ­Economisch onderzoek zocht het uit op basis van CBS­-microdata.