Auteur

Jelle Zwetsloot

Mbo’ers hebben betere arbeidsmarktpositie na leerbaan

In het mbo kunnen studenten kiezen tussen twee leerwegen: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). Een jaar na een leerbaan in het mbo (bbl) hebben afgestudeerden veel vaker werk dan na de schoolse variant (bol).

Technologie verslechtert arbeidsmarktkansen van mbo’ers

De vraag naar arbeid verandert als gevolg van technologische ­ontwikkelingen. Met name beroepen met veel routinematige taken staan onder druk. Welke effecten heeft dit voor de arbeidsmarktkansen van mbo’ers, en wat zijn de aandachtspunten voor beleidsmakers?

Ongelijk gebruik van online-leermiddelen tijdens de lockdown

Tijdens de lockdown dit voorjaar hebben ouders en basisscholen gezocht naar ondersteuning bij het thuisonderwijs, en online-onderwijsmiddelen laten een sterke toename zien. In hoeverre hebben alle kinderen in gelijke mate toegang kregen tot en gebruik kunnen maken van deze middelen?

Mbo-afgestudeerden met een migratieachtergrond vinden moeilijker werk

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt verloopt minder succesvol voor mbo’ers met een migratieachtergrond. Welke ­factoren kunnen hun achterstandspositie verklaren?

De waarde van een economie­studie op de arbeidsmarkt

Wat verdienen afgestudeerde economen? En maakt het daarbij uit welke master ze gedaan hebben aan welke universiteit? SEO ­Economisch onderzoek zocht het uit op basis van CBS­-microdata.