Ga direct naar de content

Baankansen herstellen, maar jongeren studeren door

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 2 2021

■ Jelle Zwetsloot, Bas ter Weel en Henri Bussink (SEO Economisch Onderzoek)

Ieder jaar betreden bijna 250.000 jongeren vol goede moed de arbeidsmarkt op zoek naar een baan. Hoe groot is de kans dat zij een baan vinden?

We definiëren ‘de kans op een baan’ als het hebben van een baan als werknemer voor minimaal drie dagen per week. Indien iemand meerdere banen heeft, is het aantal werkdagen bij elkaar opgeteld. Baankansen zijn per maand berekend voor alle jongeren die het onderwijs hebben verlaten en in Nederland wonen.

Er was tijdens de eerste lockdown in 2020 minder kans op een baan ten opzichte van het jaar ervoor (figuur). Na deze dip zijn de gemiddelde baankansen van de jongeren, die na afloop van het studiejaar 2018/2019 de arbeidsmarkt betraden, hersteld tot op het niveau van voor de pandemie. De gemiddelde baankansen van jongeren uit het studiejaar 2018/2019 zijn aan het begin van de tweede lockdown in december 2020 (vijftien maanden na uitstroom) even groot als de baankansen van jongeren die een jaar eerder klaar waren met studeren, en die in december 2019 naar een baan zochten (ongeveer 71,5 procent).

Van de jongeren uit cohort 2019/2020, die midden in de pandemie het onderwijs verlieten, had tijdens de tweede lockdown 63 procent een baan voor minimaal drie dagen per week binnen drie maanden na de uitstroom vanuit het onderwijs, dus ongeveer evenveel als bij de voorgaande twee cohorten het geval was.

Op basis van deze cijfers lijkt de impact van de coronapandemie op de gemiddelde baankansen van startende jongeren slechts van tijdelijke aard te zijn. Let wel, deze baankansen hebben alleen betrekking op jongeren die zich op de arbeidsmarkt begeven, waardoor de baankansen niet het hele plaatje weergeven. We zien dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat ongeveer tien procent van de jongeren hun arbeidsmarktintrede uitstellen. Daarnaast hebben relatief veel jongeren die in 2019 de markt betraden, besloten om terug te keren naar het onderwijs.

Auteurs

Categorieën