Auteur

Jasper de Jong

Oplossen van de woningcrisis vergt meer regie over aanbodzijde

De woningmarkt is krap. Huizenprijzen gaan snel omhoog, en het kan soms jaren duren voor een geschikte sociale huurwoning vrijkomt. Omdat er weinig instrumenten resteren om de vraag te beperken, moet de oplossing op lange termijn vooral gezocht worden aan de aanbodzijde van de woningmarkt.

Promotiebespreking: Jasper de Jong

De Europese begrotingsregels lokken strategisch gedrag uit. Zo blijken de ramingen van de Europese Commissie een ­grotere opwaartse vertekening te kennen wanneer het begrotingstekort boven de drie procent van het bbp dreigt uit te komen.

Nieuws over bezuinigingen heeft rente op obligaties gedrukt

Achtereenvolgende kabinetten hebben tussen 2009 en 2013 voor 53 miljard euro aan maatregelen genomen om het begrotings­tekort terug te dringen. In de aanloop naar de bezuinigingen is daarover veel nieuws naar buiten gekomen. Hoe reageren ­beleggers op ­aankondigingen en nieuwsberichten over bezuinigingen?

Betaalbare zorg

De collectieve zorguitgaven beslaan in 2017 volgens de Miljoenennota bijna 29 procent van de totale Rijksuitgaven. Het onder controle houden van de collectieve zorguitgaven is dan ook van groot belang om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te borgen.

Begrotingslessen uit Zweden en Denemarken


Afname publiek kapitaal biedt ruimte voor publieke investeringen


Tekort optimistischer ingeschat bij dreigende overschrijding begrotingsnorm


Een scenario-analyse voor de Nederlandse overheidsschuld


Gematigd economisch herstel


Economisch herstel blijft gematigd


Economie leeft op


Historische krimp Nederlandse economie


Top van hoogconjunctuur achter de rug


Groei blijft, maar vlakt af