Auteur

Jasper Bets

Diversiteit in bestuurskamer zorgt niet automatisch voor beste besluit

In raden van bestuur en raden van commissarissen wordt er steeds meer ingezet op het bereiken van diversiteit op aspecten als genderidentiteit, leeftijd, ervaring en competenties. In de praktijk blijkt het echter nog niet zo eenvoudig om diversiteit tot haar recht te doen komen.

Voorbeeldgedrag vanuit de top kan beter

Voorbeeldgedrag van de top is belangrijk voor de bedrijfscultuur. Toch bleken medewerkers bij 18 financiële ondernemingen dit voorbeeldgedrag vaak niet te ervaren.

Gebrek aan diversiteit bij directie kan leiden tot tunnelvisie

De kans op tunnelvisie neemt toe naarmate directieleden langere tijd met elkaar samenwerken en uit de eigen of zeer vergelijkbare organisaties afkomstig zijn. Bestaat er binnen grootbanken en verzekeraars een risico op tunnelvisie?