Ga direct naar de content

Diversiteit in bestuurskamer zorgt niet automatisch voor beste besluit

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 4 2022

In raden van bestuur en raden van commissarissen wordt er steeds meer ingezet op het bereiken van diversiteit op aspecten als genderidentiteit, leeftijd, ervaring en competenties. In het voorstel voor de actualisatie van de Nederlandse Corporate Governance Code wordt er ook meer aandacht gevraagd voor de diversiteit binnen de bestuurskamer. Een belangrijke reden hiervoor is dat diversiteit bijdraagt aan uiteenlopende perspectieven, wat het risico verkleint van groepsdenken – ofwel de neiging om het overhaast eens te worden. In theorie is een divers bestuur of commissariaat dus beter in staat om te komen tot goed geïnformeerde besluiten waarin alle relevante informatie is meegenomen. In de praktijk blijkt het echter nog niet zo eenvoudig om diversiteit tot haar recht te doen komen, en hiervan voor een goede besluitvorming de vruchten te plukken.

In het onderzoek van Coffeng gingen bestuurders en commissarissen in 35 groepen van drie aan de slag met een besluitvormingstaak. Zij moesten unaniem zien te komen tot het objectief beste besluit. Groepsleden hadden voor een deel dezelfde informatie tot hun beschikking, maar voor een deel ook unieke en dus verschillende informatie. Alleen als alle informatie werd gedeeld, kon de groep tot het objectief beste besluit komen (optie B).

De resultaten tonen aan dat slechts 8 van de 35 groepen voor de optimale optie koos. De meeste groepen hadden dus moeite om alle informatie boven tafel te krijgen. Maar hoe valt dit te verklaren? Na het lezen van de informatie noteerden de individuele groepsleden voor zichzelf welke optie de eerste voorkeur had om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Wanneer er een meerderheid bleek te zijn – waarbij er minstens twee groepsleden dezelfde optie als eerste voorkeur hadden – dan werd die optie in bijna alle gevallen gekozen. Zo kozen vrijwel alle groepen (op één na) voor optie C als groeps­besluit als de meerderheid hier initieel de voorkeur aan gaf. Oftewel, er trad groepsdenken op.

Het ziet er dus naar uit dat uiteenlopende informatie en perspectieven niet zomaar in de besluitvorming worden meegewogen – want om diversiteit tot haar recht te laten komen, moeten bestuurders en commissarissen echt op zoek gaan naar en openstaan voor een ander geluid, en dus van hun eerste voorkeur durven af te wijken.

Auteurs

Categorieën