Auteur

Jan Willem van den End

Klimaatverandering en transitiebeleid maken inflatie volatieler

Zowel de klimaatverandering als het beleid om die te beperken hebben invloed op de prijzen van goederen en diensten. Met ­hoeveel inflatie moeten we rekening gaan houden?

Europees monetair beleid wordt groener

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat naar aanleiding van de recente strategieherziening voortaan de klimaatrisico’s meenemen in haar monetaire beleid en in de implementatie daarvan. Wat zijn de beweegredenen van de ECB om deze stappen te zetten, wat gaat ze concreet doen, en wat is het beoogde effect?

Marktrentes reageren sterk op pandemie-aankoop­programma

De marktrente reageert sterker op de aankondiging van het pandemie-aankoopprogramma van de Europese Centrale Bank dan op de aankondiging van het grootschalige aankoopprogramma in 2012.

Banken leunen op centrale bank voor langdurige financiering

Nieuwe microdata laten zien dat banken in het eurogebied in de afgelopen tien jaar minder gebruik zijn gaan maken van ­obligatiefinanciering. Deze is gesubstitueerd door ­traditionele deposito’s en langlopende centralebankleningen, zoals de TLTRO’s. Langdurige afhankelijkheid van de centrale bank ligt hierdoor op de loer.

Negatieve rente knaagt aan rentemarge banken

De Europese Centrale Bank heeft de afgelopen jaren de rente verlaagd tot onder de nul procent en heeft voor banken de mogelijkheden ­verruimd om geld te lenen. Maar bereikt dit monetaire beleid ook de reële economie? Een analyse van de in- en uitleenmarges van banken.

Monetair beleid kijkt ook naar financiële risico’s

Met de recente renteverlagingen verruimt de Amerikaanse ­centrale bank haar monetaire beleid, terwijl de huidige niveaus van werkloosheid, inflatie en groei daar niet direct om lijken te vragen. Hoe valt dit monetaire beleid te verklaren?

Theorie en praktijk van centralebankbalansbeleid in het eurogebied

Sinds de crisis hebben monetairebeleidsmakers veel geleerd over het balansbeleid bij centrale banken. Dit gebeurde met name op basis van praktische ervaring; het theoretisch begrip volgde vaak pas later. Een overzicht van de ontwikkelingen en een vooruitblik.

Langdurig lage rente kan groeipotentieel schaden


Nulrente stelt monetair beleid voor nieuwe uitdaging


Vereisten voor het Europese noodfonds


Het statistische gedrag van de kapitaalmarktrente


Is de zeepbel leeg?


Rentewapen als zwaard van Damocles


Handelsstromen als indicator van Europese integratie


Wisselkoersbeleid en de kwaliteit van de export


De convertibiliteit van de zloty in de Poolse transitie