Auteur

Jan-Maarten van Sonsbeek

Partners van langdurig zieken zijn meer gaan werken door invoering WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen was het sluitstuk van een reeks ingrijpende hervormingen van het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel. De wet heeft ertoe geleid dat er veel minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden toegekend. Om het inkomensverlies te compenseren, zijn zowel langdurig zieken als hun partners meer gaan werken.

Huurtoeslag steeds vaker achteraf teruggevorderd

Voor huishoudens blijkt het lastig om vooraf in te schatten op hoeveel huurtoeslag ze recht hebben, bijvoorbeeld omdat het inkomen of de huishoudenssituatie verandert. Daarom wordt bij zeven op de tien huishoudens de huurtoeslag achteraf gecorrigeerd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek.

Stijging WIA-instroom nog geen reden tot zorg

De introductie van de Wet werk en inkomen naar ­arbeidsvermogen (WIA) in 2006 leidde tot een drastische daling van het aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Maar sindsdien stijgt de instroom elk jaar en inmiddels bedraagt ze meer dan het dubbele van die in 2006. Was het succes tijdelijk?

WIA stimuleert arbeidsdeelname en inkomen meer dan WAO

Dit artikel is gepubliceerd op 28 januari en onlangs verschenen in het themanummer Arbeidsongeschikt.

Activerende sociale zekerheid: leren uit onderzoek bij beleidsontwikkeling


De prikkelbaarheid van arbeidsgehandicapten


Premiemotieven dominant bij keuze verzekeraar


Deeltijdpensioen in Nederland verkleint arbeidsaanbod


De duale markt voor de WGA-verzekering


Economische crisis achtervolgt jonge hoogopgeleiden


Promotie


De beleidsmaatregelen voor de WAO gekwantificeerd


Opties voor flexibilisering van de AOW