Auteur

Jan Luiten van Zanden

Klimaatbeleid faalt vanwege de politieke economie in Nederland

Nederland scoort slecht als het gaat om klimaatbeleid: tussen 1990 en 2019 namen de CO2-emissies nauwelijks af. Het regeer­akkoord kondigt daarom grootschalige investeringen aan. Maar welke oorzaken liggen er ten grondslag aan het tot nu toe magere klimaatbeleid, en wat is er nodig om het succesvol te maken?

Rutte IV lijkt wel het tweede kabinet-Den Uyl

Vriend en vijand zijn het er zeker over eens dat dit een bijzonder regeer­akkoord is. Is de Nederlandse overheid eerder ooit zo ‘genereus’ en ‘ambitieus’ geweest? Er valt een vergelijking te trekken met het kabinet-Den Uyl van 1973–1977.

Capaciteitenbenadering biedt goede basis voor meten van welvaart

‘Brede welvaart’ en ‘beyond GDP’ zijn de afgelopen jaren ‘doorgebroken’ als onderwerpen van politiek debat en academisch onderzoek. Dit wordt breed erkend als een positieve en noodzakelijke ontwikkeling. Maar in de economische theorievorming ontbreekt het vaak aan fundering. De capaciteitenbenadering biedt een betere basis dan de klassieke welvaartstheorie voor het meten van welvaart en de integratie in beleid.

Welvaartsgroei blijft sinds 1950 achter bij de economische groei

Economische groei werd lang gezien als de belangrijkste graadmeter van succes. Maar neemt dan met economische groei ook de welvaart toe? Met gebruikmaking van historische datasets reconstrueren we de welvaart in Nederland vanaf 1820.

Kabinet moet ook een perspectief voor de middellange termijn geven

Minister-president Rutte vergat dinsdag op de persconferentie een langetermijnperspectief te geven. Hierbij het ontbrekende deel van Rutte’s toespraak.

Groei mogelijk door nieuwe omgang met data-economie

Er is een nieuw type economie aan het ontstaan, waarin data en het vermogen die te analyseren de basis vormen van economisch succes en politieke macht. Deze nieuwe economie vraagt om de ontwikkeling van een institutioneel kader waarin de eigendomsrechten van data helder ­gedefinieerd worden.

Weg naar groepsimmuniteit is maatschappelijk te lang en kostbaar

Minister president Rutte koos in zijn toespraak voor de gecontroleerde weg naar de groepsimmuniteit. De vraag die hij niet beantwoordde: hoeveel tijd hebben we hiervoor nodig? Een optimistische schatting laat zien dat dit minstens vier jaar kan duren. Groepsimmuniteit betekent dus een lange en kostbare weg. Dat is maatschappelijk niet wenselijk.

Een flinke stap voorwaarts – maar we hebben een sprong nodig!

Meervoudige meting van welbevinden, van ‘brede welvaart’, is een stap voorwaarts – vergeleken met het simpel meten van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd als belangrijkste indicator voor de welvaart van de bevolking. Maar als gelovige heb ik ook twijfels, en daar wil ik het in deze column over hebben

Welbevinden blijft laatste decennia achter bij economische groei

Vormt het bruto binnenlands product een goede indicator voor het welbevinden van burgers? Een analyse op basis van data sinds 1820.

Canon deel 9: Economische geschiedenis


Boeken: Capitalism and democracy: a fragile alliance


Op zoek naar de wortels van de moderne economie


Het einde der tijden


Driewerf hoera voor het poldermodel


De markt voor natuur en milieu


De Internationale concurrentiepositie van Nederland, 1973-1987


Nederland in het interbellum


Nederland in het interbellum


Inkomensverdeling en overheidspolitiek, 1938-1950