Auteur

Jan Kakes

Negatieve rente knaagt aan rentemarge banken

De Europese Centrale Bank heeft de afgelopen jaren de rente verlaagd tot onder de nul procent en heeft voor banken de mogelijkheden ­verruimd om geld te lenen. Maar bereikt dit monetaire beleid ook de reële economie? Een analyse van de in- en uitleenmarges van banken.

Hypotheekverliezen tijdens crisis deze eeuw lager dan in jaren tachtig

Op de Nederlandse woningmarkt hebben in de jaren tachtig en begin deze eeuw twee forse correcties plaatsgevonden. Hierbij zijn, met name in de laatste crisis, de kredietverliezen beperkt gebleven. In hoeverre kan dit verklaard worden uit economische en maatschappelijke ontwikkelingen?

Verschuivingen in de financiering van hypotheekschuld

De toegenomen rol van institutionele beleggers op de Nederlandse hypotheekmarkt is historisch gezien niet uitzonderlijk. Het zou goed zijn voor de ­financiële stabiliteit als niet-bancaire aanbieders ook op langere ­termijn een prominente rol blijven spelen.

Statistiek


Renteverwachtingen zijn een slechte voorspeller


De financiering van de informatie-economie


De rente verlagen helpt niet, of toch?


De invloed van banken