Auteur

Henk Klein Teeselink

Lockdowns zorgen voor pieken in besparingen

Al jaren vertoont het totale tegoed op betaal- en spaarrekeningen van Nederlandse huishoudens een stijgende lijn. Tijdens de lockdowns als gevolg van de coronapandemie steeg de netto-inleg substantieel, om na de lockdown weer terug te vallen.

Stabiel verloop gemiddelde hypotheekrente

De hypotheekrente is het afgelopen jaar nauwelijks gedaald. Hoe komt dat?

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek