Auteur

Harry van Dalen

Meer inclusiviteit vergt aanpassing economengilde

Het zou een welkome aanvulling zijn als vrouwelijke economen meer gehoord werden in wetenschap en beleid. Waarom dat tot op heden niet gebeurt, heeft ten dele te maken met hoe de arbeidsmarkt voor economen werkt, waarbij de toetredingsbarrières hard en hoog zijn.

Onzekere pensioenuitkomsten verhogen kans van opname ‘bedrag ineens’

Vanaf 2023 mogen pensioendeelnemers bij pensionering een­malig (maximaal) tien procent van hun opgebouwde pensioenvermogen opnemen. In hoeverre speelt het vertrouwen in de beloftes van pensioenuitvoerders een rol bij de interesse om gebruik te maken van deze eenmalige uitkering?

De supersterreneconomie verhoogt de werkdruk en kost welvaart

Keynes voorspelde in 1930 dat we in 2030 een vijftienurige werkweek zouden hebben. Maar ondanks een forse welvaartsgroei werken we nu nog veel meer. Hoe komt dat? En is dat vanuit een breed welvaartsperspectief wel optimaal?

Brede steun voor zware-beroepenregeling

Het pensioenakkoord biedt mogelijkheden om voor mensen met zware beroepen afspraken te maken over lagere pensioenleeftijden. Een belangrijke uitdaging hierbij is om voor iedereen tot een ‘eerlijke’ pensioenleeftijd te komen. Maar wat vinden Nederlanders eigenlijk eerlijk?

Met hervorming van de AOW-leeftijd keert voor even de rust terug

Met het nieuwe pensioenakkoord komt de regering tegemoet aan de kritiek op het rappe tempo van het verhogen van de AOW-leeftijd. De prijs die hiervoor betaald wordt door de regering is te overzien. Echter, het stelsel is voor velen te complex geworden, met als gevolg dat mensen niet meer weten wanneer ze nu met pensioen gaan.

Invisible barriers to the top for female economists

In many countries, the academic position of female economists is a very disadvantaged one. Is it because of their views on economic matters, because of their values, or has it to do with workplace practices?

De vrouwelijke econoom staat onder hoge druk

De wetenschappelijke positie van vrouwelijke economen is in vele landen sterk achtergesteld, veel meer dan bij andere sociale wetenschappen het geval is. Ligt het aan hun kijk op de economie, aan hun waarden, of heeft het met de ­praktijk op de werkvloer te maken?

Vervroegd pensioen is kwestie van noodzaak of fortuin

Veel oudere werknemers willen graag eerder met pensioen, zeker nu de AOW-leeftijd fors stijgt. Maar wat bepaalt eigenlijk de gewenste, de verwachte en de feitelijke pensioenleeftijd?

Werkgever is positiever geworden over productiviteit oudere werknemer

Vaak stellen managers dat oudere werknemers minder productief zijn. Deze stereotypering is schadelijk omdat ze zelfbevestigend kan werken. Hoe hardnekkig zijn die beelden eigenlijk en waar liggen de comparatieve voordelen van oudere werknemers volgens deze werkgevers?

Weinig behoefte aan collectieve pensioenregeling voor zzp'ers


De redelijkheid en waarschijnlijkheid van demotie


Boeken


Concurrentie om vertrouwen in de pensioenmarkt


Pensioenakkoord zet marktordening onder druk


De keuzearchitectuur van orgaandonatie op de schop


De stille krachten achter emigratie


Joodse immigratie in Palestina tijdens het Britse mandaat


De onvermoede baten van bevolkingskrimp


De productiviteit van de oudere werknemer


Internationale arbeidsmarkt blijft onbenut


De onzichtbare drempels van de internationale arbeidsmarkt


Het experiment Raad van Economisch Adviseurs


Vertrouwen in pensioenfondsen: wie kennis vermeerdert…


Boeken


Het Binnenhof en de Raad van Economisch Adviseurs


Wie vertrouwt de werknemer zijn pensioengeld toe?


Het Vanessa-complex


Fabels in economenland


De dubbele moraal rond langer werken


De 'openbare' financiën van Noordeinde