Auteur

Harry ter Rele

Inkomens- en vermogensongelijkheid geïntegreerd

Deze nieuwe kijk op koopkracht leert dat ongelijkheid voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door verschillen in vermogen

De prijs van een beperking van de AOW-leeftijdsverhoging


Beeld van ongelijkheid vertekend door inkomensmobiliteit


Verdeling van overheidsprofijt over generaties


Inkomenseffecten van kabinetsbeleid op 65-plussers


Herstel dekkingsgraad pensioenfondsen vergt grote inkomensoffers


Reactie op: De allochtone economie van het CPB


Intergenerationele herverdeling bij afschaffing hypotheekrenteaftrek


Welvaartsverdeling over de levensloop


Hoe meer zielen, hoe minder vreugd


Paradox van de woonsubsidie