Auteur

Hans van Kippersluis

Nederland verloor tijdens de vorige crisis koppositie inkomensmobiliteit

Recent onderzoek laat zien dat de inkomensmobiliteit in Nederland de laatste jaren is gedaald. Kinderen overtreffen het inkomen van hun ouders minder vaak. Maar hoe verhoudt de Nederlandse situatie zich tot andere Europese landen en de VS?

Waarom lageropgeleiden ongezonder eten


De invloed van opleiding en intelligentie op gezondheid


Langer leren om langer te leven


Inkomen alleen maakt niet gezond