Auteur

Frank van Tulder

Beroep op de rechter daalt aanzienlijk door verhoging griffierechten

Op de lijst met mogelijke ombuigingen van het Ministerie van Financiën staat een verhoging van de griffierechttarieven. Voordat een nieuw kabinet hiertoe besluit, is het verstandig naar de gevolgen van de in 2010 en 2011 doorgevoerde verhogingen van deze tarieven te kijken. Is het beroep op de rechter prijsgevoelig?

De zwaarte van straffen vergeleken

Veroordeelden gaan vaker in hoger beroep naarmate zij de opgelegde straf als zwaarder zien. Uit deze relatie leiden we af dat veroordeelden een gevangenisstraf, ten opzichte van een taakstraf of boete, duidelijk als zwaarder percipiëren dan wordt aangegeven door de in het strafrecht gehanteerde omrekensleutels.

Recessie en rechtspraak


Effectieve criminaliteitsbestrijding


Eigen risico in de gezondheidszorg


Grootste ziekenhuizen zijn niet het meest produktief


Consumptie van kwartaire diensten


Het plan-Simons en het eigen risico


Trends in de kwartaire sector


De prijselasticiteit van het recht


Hoe produktief is de kwartaire sector?


Kosten en baten van twee vormen van criminaliteitsbestrijding


Demografie en collectieve uitgaven, 1981-2030