Auteur

Frank van Oort

Door leenstelsel kiezen havisten vaker studie met hoog verwacht salaris

De invoering van het sociale leenstelsel heeft voor veel studenten financiële consequenties. Zo bouwen ze een studieschuld op die terugbetaald moet worden, ongeacht welke studie men kiest. Maken studenten nu onder de druk van het leenstelsel ook andere studiekeuzes met een hoger verwacht salaris als insteek?

Canon deel 24: Ruimtelijke economie


Van agglomeratie- naar netwerkkracht


Regionale innovatie door spin-offs


Boeken


De Randstad hangt als los zand aaneen


Het gelijk van variëteit


Industriële focus ruimtelijk kennisbeleid geeft eenzijdig beeld


Wonen en werken: wringen binnen rode contouren


Kennisexternaliteiten in Nederland