Auteur

Floris Peters

Nederlanderschap helpt migranten op huizenmarkt

Huizenbezit is onder migranten minder vanzelfsprekend dan onder niet-migranten met verder vergelijkbare kenmerken. Dit zou erop kunnen duiden dat hypotheekverstrekkers nationaliteit meenemen in hun risicoafweging, ondanks dat dit bij wet ­verboden is. Vergroot naturalisatie de kans op een huis?

Snelle naturalisatie bevordert kans op baan

Een kortere termijn voor naturalisatie zou de kans op arbeidsmarktintegratie van migranten kunnen bevorderen.

Orgaandonatie hangt samen met inkomen en arbeid


Streng naturalisatiebeleid ontmoedigt immigranten uit laagontwikkelde landen