Auteur

Emiel Afman

De Raad van State als begrotingsraad: effectiviteit en uitdagingen

Onafhankelijke begrotingsraden zorgen voor meer transparantie, betere ‘checks and balances’ en leiden zo tot betere begrotingsprestaties. De invloed van de Nederlandse begrotingsraad lijkt vooralsnog bescheiden, maar de raad kan een positieve bijdrage leveren aan meer draagvlak voor anticyclisch begrotingsbeleid.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Topinkomensaandelen in de twintigste eeuw