Auteur

Elisa de Weerd

Stijgende zorgkosten dwingen tot keuzes

De zorgkosten stijgen al jaren, en het corona­virus versterkt die trend nog eens. Het is nog onduidelijk hoe de kosten van de coronacrisis precies verdeeld zullen worden, maar het is wel duidelijk dat we allemaal de gevolgen van de crisis gaan voelen (­Jeurissen et al., 2020). De stijging van de zorgkosten als gevolg van het coronacrisis is waarschijnlijk tijdelijk, maar de onderliggende opgaande trend is dat niet.

‘Niet-spectaculaire resultaten kunnen ook interessant zijn’

Utrechtse masterstudenten lanceerden onlangs een wetenschappelijk tijdschrift, de ‘Journal of Trial and Error’, voor artikelen die vanwege ‘oninteressante resultaten’ elders geen plek konden veroveren. Wij spraken Oscar Gelderblom, hoogleraar financiële geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, over het initiatief.

Interview met Roefie Hueting: ‘Het geloof in een verkeerd geformuleerde groei bedreigt onze planeet’

Het milieu is tegenwoordig integraal onderdeel van de economische discussie, maar een aantal decennia geleden was dit nog heel anders. ­Roefie Hueting was een van de eerste economen die zich met het milieu bezighield. Hij ontwikkelde de notie van een duurzaam nationaal inkomen waarin gecorrigeerd wordt voor de schade aan het milieu als gevolg van de productie. Vandaag wordt hij negentig jaar. Wij zochten hem op in zijn woning in Den Haag voor een interview.

Round table on the interaction between policy and academia

What steps need to be taken to improve the interaction between academia and policy? During a round table discussion, we have asked both academics and policy makers to share their experiences and ideas.

“Economisch nieuws gaat te veel over geld”

Op zondag 6 oktober werd het eerste Standup Economics Festival gehouden in Nederland. Hier gaan comedians met economen in gesprek over de economie. Wij spraken Raoul Heertje – een van de comedians – voorafgaand aan het festival.

Brede Welvaart in beleid en politiek: “Slotwoord is nog niet gesproken”

“De discussie over brede welvaart kent verschillende inkleuringen”, stelde Hans Mommaas, directeur van het PBL op 24 april 2019. Tijdens de drukbezochte discussiebijeenkomst ‘Brede Welvaart in beleid en politiek’, georganiseerd naar aanleiding van het ESB-dossier Meten van welvaart, werden de verschillende inkleuringen besproken met wetenschappers, beleidsmakers en politici

“Onderwijs moet zich richten op maatschappij”

Bij de Universiteit Utrecht is de aankoop van studieboeken voor de economische kernvakken in het eerste jaar beperkt tot een enkel boek. Hierin staat het merendeel van de economische kennis die studenten dat jaar nodig hebben. We spraken met Marcel Boumans, directeur van de bacheloropleiding en initiator.

Ceteris paribus: “Het gaat om emissies, niet om aantal passagiers”

Terwijl er steeds meer discussie is over de klimaat­impact van de luchtvaart, vloog er afgelopen zomer een recordaantal passagiers van en naar Nederland (CBS, 2018). Reden voor een gesprek over de verduurzaming van de luchtvaartsector met Jasper Faber, themaleider Luchtvaart bij CE Delft.

Ceteris paribus: “We zijn allemaal potentieel patiënt”

Recent gaf de gezondheidsinspectie aan dat eigen medicijnbereiding door ziekenhuizen is toegestaan. Leidt dit tot minder innovatie?

Ceteris Paribus: “We zijn allemaal potentieel patiënt”

Recent gaf de gezondheidsinspectie aan dat eigen medicijnbereiding door ziekenhuizen is toegestaan. Ook werd bekend dat de prijs van reumamedicijn Humira, waar in Nederland het meeste geld aan wordt uitgegeven, met tachtig procent wordt verlaagd. Reden voor een gesprek met Carin Uyl-de Groot, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die al enige tijd strijdt tegen de hoge medicijnprijzen.

Academics on the gender imbalance in economics

The gender imbalance in economics does not only make a fascinating research topic, it is also highly personal for many researchers. In a round table discussion we asked both female and male economists to share their views.