Auteur

Dirk Bezemer

De macro-economische gevolgen van hypotheekschuld

Uit de internationale ­literatuur blijkt dat hoge private schulden een macro-­economisch probleem vormen.

Particulier spaaroverschot proble­matischer dan begrotingstekort


Boeken