Auteur

Didier Fouarge

Huidige vacatures zijn slechte raadgever voor studiekeuze

Jongeren die een vervolgopleiding kiezen wordt vaak een opleiding aanbevolen die toegang geeft tot een werkveld waar nu veel vacatures zijn. Dat is niet per se een verstandige aanbeveling, want de ene krapte op de arbeidsmarkt is de andere niet.

Globalisering gaat gepaard met meer uitzend- en oproepkrachten

Globalisering wordt vaak genoemd als een van de oorzaken van de steeds verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. In hoeverre komen flexibele arbeidscontracten door de globalisering vaker voor?

Beroepen met complexe vaardigheden minst geraakt door de coronacrisis

Als gevolg van de lockdown om de verspreiding van het corona­virus te beperken, is de economie hard geraakt en loopt de werkloosheid op. Welke beroepen zijn het meest getroffen door de crisis, en wat zegt dit over de te verwachten arbeidsmarkt­perspectieven voor deze beroepen?

Door automatisering verdwijnen er tientallen miljoenen banen

Technologische innovaties zoals robotica en kunstmatige intelligentie zullen naar verwachting een grote invloed hebben op de arbeidsmarkt.

Associate degree als alternatief voor hbo-bachelor

Door het praktijkgerichte karakter kan de Associate degree-opleiding aantrekkelijk zijn voor werkenden die zich in het kader van levenslang leren willen om- of bijscholen. Wat is het effect van deze opleiding op het uurloon?

Statistiek: Automatisering en polarisering op de arbeidsmarkt

Vooral mensen met een relatief hoog inkomen hebben een kleine kans hun huidige baan te verliezen als gevolg van automatisering. De toename in het arbeidsmarktaandeel van lager betaalde beroepen kan afzwakken of zelfs stuiten, omdat deze beroepen voor een belangrijk deel geautomatiseerd worden.

Statistiek


Statistiek (2)


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Ontwikkeling menselijk kapitaal over de levensloop


Statistiek


Deeltijdwerk gunstig voor bedrijven


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Effecten van crisis voor schoolverlaters


Statistiek


Statistiek


Concurrentie tussen arbeidsmarkt- en maatschappelijk participatie


Wenstijdwet en krappe arbeidsmarkt


Krappe markt remt flexibilisering