Ga direct naar de content

Helft van de werkenden laat zich bij-, om- of opscholen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 16 2018

■ Didier Fouarge (ROA)

De overheid en de sociale partners vinden het belangrijk om een goed beleid voor levenslang leren te ontwikkelen dat onze kenniseconomie een impuls geeft. Echter, van alle werkenden in 2017 heeft 28 procent sinds het betreden van de arbeidsmarkt nog nooit een cursus gevolgd (figuur). Dat zijn lang niet alleen jonge gediplomeerden die net de arbeidsmarkt zijn ingestroomd, want 64 procent van deze groep is 35 jaar of ouder.

Van de werkenden heeft 54 procent in de afgelopen twee jaar een of meerdere cursussen gevolgd. Dat deden zij voornamelijk omdat de cursus door de werkgever verplicht was, of omdat ze loopbaandoelen wilden realiseren.

In beleidsdiscussies speelt de vraag in welke mate cursussen bedoeld zijn voor bij-, om- danwel opscholing. Informatie over de duur van de cursus – een doorsneecursus bedraagt 21 uur – en het wel of niet afsluiten daarvan met een diploma of certificaat kan hier licht op werpen. Driekwart van de werkenden die een cursus volgde laat zich bijscholen, als we ervan uitgaan dat hiervan sprake is bij een korte cursus van minder dan veertig uur. Wat rest is een kwart van de werkenden die in de afgelopen twee jaar een cursus heeft gevolgd van veertig uur of meer. Zij ontvangen vaker een diploma of certificaat en bij hen zal er eerder sprake zijn van om- en opscholing. Het volgen van een volledige opleiding komt trouwens zelden voor onder werkenden: slechts 2,6 procent van de werkende 35-plussers doet dit momenteel.

Bij veranderingen in de vraag naar vaardigheden lopen vooral werkenden die nooit een cursus hebben gevolgd risico’s als het gaat om hun brede inzetbaarheid, en zij zijn hier dan ook het meest pessimistisch over: 47 procent acht het niet waarschijnlijk dat ze een baan van vergelijkbaar niveau zouden vinden, als ze daar nu naar op zoek zouden gaan. Onder werkenden die in de afgelopen twee jaar een cursus hebben gevolgd, is dat slechts 36 procent, waarbij het niet uitmaakt of zij een korte of lange cursus volgden.

Auteur

Categorieën