Auteur

Damiaan Chen

Hogere welvaart als inflatierisico van pensioen beter kan worden afgedekt

Als de inflatie stijgt, zouden pensioenen mee moeten stijgen om de koopkracht na pensionering op peil te houden. Het volledig afdekken van inflatierisico’s is in de huidige praktijk niet mogelijk. Hoe groot zijn de welvaartsverliezen als gevolg hiervan? En hoe kunnen deze risico’s wel afgedekt worden?

Pensioendeelnemers profiteren van maatwerk in risicotoedeling

Maatwerk in het toedelen van beleggingsrisico’s leidt tot een ­efficiëntere allocatie van risico’s en resulteert in welvaarts­winsten voor alle deelnemers in een pensioenfonds. Om deze voordelen te verzilveren is een goede vormgeving van maatwerk in risicotoedeling cruciaal.

Kuddegedrag onder Nederlandse pensioenfondsen

Pensioenfondsen reageren vaak op dezelfde manier op koersontwikkelingen, veranderingen in regelgeving en veranderingen in strategie. Dat laatste is een gevaar voor de financiële stabiliteit.

De verplichtstelling van de Nederlandse pensioenen