Auteur

Carla Haelermans

Een meta-analyse naar het effect van activerend arbeidsmarktbeleid

[Dit artikel verschijnt in het themanummer Passend werk] Activerend arbeidsmarktbeleid is een belangrijk instrument om de werkloosheid te bestrijden. Daarbij is het van belang om te weten welke programma’s het meest effectief zijn, voor welke doelgroep en onder welke omstandigheden.

Het effect van ouderbetrokkenheid via een app

In de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs heeft ouderbetrokkenheid een positief effect op zowel het oefengedrag als de rekenprestaties van leerlingen. Bij leerlingen uit het derde leerjaar is er juist een negatief effect op de hoeveelheid tijd die zij aan oefeningen besteden.

Tegemoetkoming scholen met achterstandsleerlingen ontoereikend


Looneffect bedrijfstraining niet eenduidig


Het effect van online oefenen op rekenprestaties


Onderwijsinnovaties en leerprestaties


Onderwijsinnovaties en leerprestaties


Naar innovatief onderwijs


Schaal en zorg