Ga direct naar de content

Bovenbouw kampt nog altijd met rekenachterstand door corona

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 18 2024

De huidige leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs zijn nog steeds niet terug op het rekenniveau van het cohort dat vóór corona in de bovenbouw zat. Deze leerlingen liepen in 2019/2020 de grootste achterstand op en die is nog niet weggewerkt.

De cijfers over het rekenniveau van leerlingen komen uit het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs op basis van Cito-LVS-toetsen die leerlingen van ongeveer 2.600 Nederlandse basisscholen op het einde van het schooljaar hebben gemaakt. De figuur toont de gestandaardiseerde vaardigheidsscores van deze zogeheten LVS-eindtoetsen voor groep 3 tot en met groep 7 in de schooljaren 2019/2020 tot en met 2022/2023 ten opzichte van de scores van de cohorten 2017/2018 en 2018/2019 (vóór corona). Dit is gedaan om zicht te krijgen op hoe de recentere vaardigheidsscores op de LVS-eindtoetsen zich verhouden tot de periode vóór corona en of er nog steeds effecten waarneembaar zijn.

De figuur laat zien dat met name in het schooljaar 2019/2020, waarin de eerste onverwachte schoolsluiting plaatsvond, leerlingen in groep 4 tot en met groep 7 een flink lagere gestandaardiseerde vaardigheidsscore behaalden dan in de periode vóór corona. In de laatste drie schooljaren zijn de lagere gestandaardiseerde vaardigheidsscores vooral nog aanwezig bij leerlingen in groep 6 en 7, terwijl de gestandaardiseerde vaardigheidsscores bij de leerlingen in groep 3, 4 en 5 niet (meer) betekenisvol verschillend zijn van de periode vóór de pandemie.

De leervertraging zou kunnen voortkomen uit het feit dat de leerlingen die in 2022/2023 in groep 7 zaten, in groep 4 zaten toen de schoolsluitingen plaatsvonden, waar we ook de grootste vertraging zien in het schooljaar 2019/2020. Het lijkt erop dat hun huidige leervertraging voornamelijk is opgelopen in de eerdere groepen.

Wanneer deze leervertraging niet wordt ingehaald, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van deze leerlingen. Via het Masterplan Basisvaardigheden wordt dit gemonitord en wordt de ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen gestimuleerd om te voorkomen dat leerlingen onvoldoende basisvaardigheden beheersen wanneer zij van school gaan.

Categorieën

Plaats een reactie