Auteur

Bert Kramer

Belasten van winst kan leiden tot verstorende prikkels, leert invoering vpb

Exact tachtig jaar geleden werd met de vennootschapsbelasting (vpb) in Nederland voor het eerst een directe belasting op bedrijfswinsten ingevoerd. Hoe reageerden beleggers en bedrijven destijds daarop? En welke lessen biedt dit voor de toekomst van de vpb?

Kapitaaleisen banken nog altijd te laag

Hogere buffers van banken kunnen beschermen tegen een ­bankencrisis, maar ook de kredietverlening duurder maken. Wat is vanuit maatschappelijk oogpunt een wenselijke minimale ­kapitaaleis voor Europese banken, gegeven de kosten en baten van buffers?

Lage rente vergroot financiële risico’s

Vanwege de chronisch lage rente kunnen beleggers op zoek gaan naar rendement door meer risico te nemen. In hoeverre vindt zo’n search for yield plaats onder Nederlandse financiële instellingen? En welke risico’s kan dit met zich meebrengen voor de financiële en macro-economische stabiliteit?

Woningbezit ter bekostiging van zorg en pensioen


Rendement en risico van eigenwoningbezit


Benzine-oorlog in Nijmegen


Indexleningen voor woningcorporaties