Auteur

Bart Voogt

Bijleenregeling leidt tot vreemd gedrag huizenkopers

In 2004 werd de bijleenregeling geïntroduceerd, met als doel om doorstromers op de huizenmarkt te stimuleren de overwaarde op de oude woning als eigen vermogen in te brengen in de nieuwe woning. Op grond van gekoppelde data op woning- en huishoudniveau constateren wij een nogal vreemd patroon bij deze regeling.

Mobiliteit bij hoge hypotheekschuld

Huishoudens met woningen die onder water staan moeten hun restschuld financieren als zij willen verhuizen. Op basis van data op huishoudniveau kijkt dit artikel hoe groot de invloed van die drempel is en welk deel van de terugval in woningtransacties verklaard kan worden door het onder water raken van een woning.

Statistiek: Een voorlopende huizenmarktindicator

Door zoekopdrachten bij Google naar hypotheken te vergelijken met het daadwerkelijke aantal transacties van koopwoningen kan eerder gereageerd worden op veranderingen in marktomstandigheden.

Inkomens- en vermogensongelijkheid geïntegreerd

Deze nieuwe kijk op koopkracht leert dat ongelijkheid voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door verschillen in vermogen