Auteur

Bart van Riel

Overlegeconomie is cruciaal in zoektocht naar draagvlak voor beleid

In een gefragmenteerde samenleving is het moeilijk om draagvlak te vinden voor beleid. Hierdoor blijven politiek ingewikkelde hervormingen vaak uit. Toch laat bijvoorbeeld het pensioen­akkoord zien dat hervormen wel kan. Om te begrijpen hoe hervormingen tot stand komen, is inzicht in de werking van de overlegeconomie, die onder invloed van Jan Tinbergen ontstond, cruciaal.

Handelskosten no-deal-Brexit veel hoger dan kosten voor overheid

Een eerdere analyse concludeert dat een no-deal-Brexit een Nederlander gemiddeld 164 euro per jaar gaat kosten. Die conclusie is helaas gebaseerd op een denkfout. Wij denken dat deze kosten minstens driemaal zo hoog zijn.

Het financieel instrumentarium van een begrotingsunie in wording

Ondanks de beperkte omvang van de EU-begroting, vertoont de Europese Unie al trekken van een begrotingsunie. Een ­overzicht van het Europese instrumentarium.

Brexit: ontsnappen aan nulsomspellen

Met Brexit stapt voor het eerst na zestig jaar Europese integratie een lidstaat eruit. Dat gaat met allerlei kosten gepaard. Welke zijn te vermijden, en welke niet?

Reactie op: De politieke speelruimte voor de euro


Naar een nieuw begrotingskader voor de EU


Reactie op: Internationale arbeidsmarkt blijft onbenut


Reactie op: MVO in de maalstroom van globalisering


Reactie op: Een Europese grondwet? dan eerst een fiscale


Meerjarig financieel kader van de EU


Arbeidsmobiliteit in de EU, nu en straks


Vermogenswinsten en inkomensverdeling


Coördinate van loonvorming in Nederland