Auteur

Astrid Pleijers

Bezorgdheid om baanbehoud flink gedaald in 2021

Eind vorig jaar maakte dertien procent van alle werknemers zich zorgen over het behoud van hun baan. Dat is een flinke afname ten opzichte van 2020 (achttien procent) en al helemaal ten opzichte van het eind van de financiële crisis in 2014 (dertig procent). De afname in de bezorgdheid over baanbehoud is echter niet onder alle beroepsgroepen even groot.

Kwart schoonmakers heeft vrijwel geen contact tijdens het werk

De coronacrisis heeft impact gehad op hoeveel persoonlijk contact werknemers hebben tijdens het werk: eind 2020 had 22 procent van de werknemers hooguit één keer per dag contact met anderen. Eind 2018 was dat nog slechts tien procent.

Tijdelijk minder ‘leven lang ontwikkelen’ in coronatijd

De coronamaatregelen hebben niet alleen gevolgen voor onderwijs aan scholieren en studenten, maar ook voor opleidingen en cursussen van volwassenen in het kader van een leven lang ontwikkelen. Het aantal volwassen dat een cursus volgde nam tijdelijk af.

Zorgberoepen ervaren grootste psychische belasting

Psychische arbeidsbelasting krijgt veel maatschappelijke aandacht. Psychisch belastend werk kan leiden tot gezondheidsklachten, verzuim en voortijdige beëindiging van de beroepsloopbaan. De mate waarin werknemers arbeidsbelasting ervaren verschilt erg per beroepgsgroep.

Kwart hoogopgeleiden volgt opleiding of cursus

Het percentage Nederlanders dat een opleiding of cursus volgt, ligt al jaren boven de Europese norm, maar het Nederlandse doel voor 2020 is nog niet bereikt. In 2018 volgde negentien procent van de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar een opleiding of cursus, al dan niet voor het werk. Voor deze leeftijdsgroep is het doel van de overheid vastgesteld op twintig procent in 2020, vijf procent hoger dan de Europese norm.

Statistiek