Auteur

Astrid Pleijers

Tijdelijk minder ‘leven lang ontwikkelen’ in coronatijd

De coronamaatregelen hebben niet alleen gevolgen voor onderwijs aan scholieren en studenten, maar ook voor opleidingen en cursussen van volwassenen in het kader van een leven lang ontwikkelen. Het aantal volwassen dat een cursus volgde nam tijdelijk af.

Zorgberoepen ervaren grootste psychische belasting

Psychische arbeidsbelasting krijgt veel maatschappelijke aandacht. Psychisch belastend werk kan leiden tot gezondheidsklachten, verzuim en voortijdige beëindiging van de beroepsloopbaan. De mate waarin werknemers arbeidsbelasting ervaren verschilt erg per beroepgsgroep.

Kwart hoogopgeleiden volgt opleiding of cursus

Het percentage Nederlanders dat een opleiding of cursus volgt, ligt al jaren boven de Europese norm, maar het Nederlandse doel voor 2020 is nog niet bereikt. In 2018 volgde negentien procent van de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar een opleiding of cursus, al dan niet voor het werk. Voor deze leeftijdsgroep is het doel van de overheid vastgesteld op twintig procent in 2020, vijf procent hoger dan de Europese norm.

Statistiek