Auteur

Astrid Pleijers

Kwart hoogopgeleiden volgt opleiding of cursus

Het percentage Nederlanders dat een opleiding of cursus volgt, ligt al jaren boven de Europese norm, maar het Nederlandse doel voor 2020 is nog niet bereikt. In 2018 volgde negentien procent van de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar een opleiding of cursus, al dan niet voor het werk. Voor deze leeftijdsgroep is het doel van de overheid vastgesteld op twintig procent in 2020, vijf procent hoger dan de Europese norm.

Statistiek