Ga direct naar de content

Kwart schoonmakers heeft vrijwel geen contact tijdens het werk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 9 2021

■ Astrid Pleijers (CBS)

Werknemers die tijdens het werk weinig contacten met anderen hebben, voelen zich gemiddeld genomen minder verbonden met de organisatie of het bedrijf waarvoor zij werken. Ook zijn ze minder tevreden met hun werk, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Hoeveel contact hebben Nederlandse werknemers op hun werk?

Van alle 15- tot 75-jarige werknemers in 2020 had ruim vijf procent (vrijwel) geen persoonlijke ontmoetingen én (vrijwel) geen telefonische of digitale contacten. Dit percentage is ten opzichte van 2018 iets toegenomen. Onder 65- tot 75-jarigen en 15- tot 25-jarigen is het aandeel werknemers met (vrijwel) geen contact op het werk hoger dan gemiddeld (respectievelijk veertien procent en tien procent).

Naar beroepsgroep loopt het percentage werknemers dat vrijwel geen contacten heeft tijdens het werk, sterk uiteen. Over 2018 en 2020 hebben gemiddeld genomen relatief veel schoonmakers (26 procent) vrijwel geen contacten in hun werk (figuur), dat wil zeggen dat ze maximaal één keer per dag iemand persoonlijk treffen en maximaal één keer digitaal/telefonisch contact hebben. In mindere mate geldt dat ook voor veetelers (18 procent), hulpkrachten in de bouw en industrie (17 procent) en voor keukenhulpen (16 procent).

Het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis heeft ook gezorgd voor een afname in de contacten tijdens het werk. Er waren meer werknemers die geen of nauwelijks collega’s, klanten, passagiers of leerlingen bleken te ontmoeten. Eind 2020 had 22 procent van de werknemers hooguit één keer per dag contact met anderen in de vorm van een persoonlijke ontmoeting; maar eind 2018 was dat nog slechts tien procent. Het percentage dat hooguit één keer per dag digitaal of telefonisch contact op het werk had, bleef in deze periode daarentegen vrijwel gelijk. Eind 2020 betrof dit dertig procent van alle werknemers.

Auteur

Categorieën