Ga direct naar de content

Nasleep corona op werk langer voor werknemers met belemmering

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 1 2023

Hoewel in het voorjaar van 2022 de laatste maatregelen rond het coronavirus vervielen, gaf 28 procent van alle werknemers in het laatste kwartaal van 2022 aan dat er maatregelen waren die op dat moment nog op hun werk invloed hadden.  Bij werknemers met een sterke arbeidsbelemmering door een chronische aandoening, zoals diabetes, reuma of een psychische aandoening, was dat zelfs ruim veertig procent.

Bij de ervaren maatregelen ging het vooral om afstand houden, hygiënemaatregelen en/of testen die invloed hadden op hun werk: vijftien procent van alle werknemers van 15 tot 75 jaar gaf eind 2022 aan nog met deze maatregelen te maken te hebben. Verder gaf zo’n zeven procent van de werknemers aan dat men geheel of gedeeltelijk thuis werkte vanwege corona.  Een kleiner deel van de werknemers werkte eind 2022 nog niet omdat men behoorde tot een risicogroep, of omdat het werk niet uitgevoerd mocht worden, men in quarantaine of isolatie zat dan wel dat men vanwege de maatregelen minder, meer of ander werk had.

De invloed van de coronamaatregelen eind 2022 verschilt per type beroep. Zo was in de zorg- en welzijnsberoepen het percentage werknemers dat tijdens het werk met de basismaatregelen te maken had, veel groter dan gemiddeld over alle beroepen gezien. En werknemers in ICT-, bedrijfseconomische en administratieve beroepen noemden relatief vaak dat ze vanwege de coronamaatregelen geheel of gedeeltelijk thuis werkten.

Ook werknemers met een arbeidsbelemmering geven vaker aan te maken te hebben met coronamaatregelen. Van alle werknemers is – naar eigen zeggen – zestien procent licht belemmerd en drie procent sterk belemmerd in het werk door een langdurige aandoening. Zij geven vaker aan dat de basismaatregelen invloed uitoefenen op hun werk (figuur). Werknemers met een sterke belemmering werkten ook iets vaker geheel of gedeeltelijk thuis vanwege de coronamaatregelen. Mogelijk zijn deze groepen extra voorzichtig vanwege hun hogere kwetsbaarheid – dit is niet onderzocht.

De verschillen tussen werknemers met en zonder arbeidsbelemmering door een chronische aandoening hangen deels samen met de beroepen waarin zij werkzaam zijn. Maar ook als er rekening wordt gehouden met het beroep, waren de coronamaatregelen bij hen vaker van invloed op het werk.

Auteur

Plaats een reactie